تاریخ : شنبه دهم مهر ۱۳۹۵
کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده ، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد. امام موسی الکاظم (ع)
نماز در صف اول جماعت همانند جهاد در راه خداوند متعال است. امام موسی الکاظم (ع)
انجام نمازهاى مستحبّى، هر مؤمنى را به خداوند متعال نزدیک مى نماید. امام موسی الکاظم (ع)
زمانى كه مؤمن بمیرد، فرشتگان و ممتازترین قسمتهای زمین براى او گریه مى كنند. امام موسی الکاظم (ع)
صفحه اصلی اخبار ارتباط با ما دربـاره آسـتـان آرشیو صداها تجریش (شمیرانات)

صفحه‌ها