اطلاعات تماس


تلفن:22702068 – 22748010 (9821+)
فاکس: (9821+)
آدرس: تهران، منطقه 1، محله تجریش، م. تجریش، خیابان شهرداری، بازار تجریش، کوچه امامزاده صالح،
کدپستی:
صندوق پستی: